1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Календарний план на 2020 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

11.01.2019 10:55

 

Склад інформації Нормативний акт, яким вимагається розкриття інформації Строк розміщення інформації
Річна фінансова звітність та аудиторський висновок  ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ»  за 2019 рік

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Ст.14)

Рішення НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

до 30.04.2020 р.