1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Календарний план на 2023 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

06.01.2022 15:01

 

№ з/п

Вид інформації

Дата оприлюднення

 

 

у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

на веб-сайті КУА

1.

Річна фінансова звітність КУА за 2022 рік, що підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) разом із аудиторським звітом.

 

(не оприлюднюється згідно законодавства про ІСІ з приватним розміщенням ЦП)

 

Згідно Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Ст.14)

 

Рішення НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»

до 30.04.2023 р.

2

Річна фінансова звітність

 

ПВІФ «АІК – ПРЕМІУМ ФОНД» НВЗТ ,

 

 ПВІФ «АІК –ФОНД БУДІВНИЦТВА» НВЗТ

 

«АІК – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» НВЗТ

 

(не оприлюднюється згідно законодавства про ІСІ з приватним розміщенням ЦП)

 

Згідно Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами недержавних пенсійних фондів , та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Рішенням  НКЦПФР №1343 від 02.10.2012

до 30.04.2023 р.