1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Як працює ПІФ

Ц

інні папери пайових інвестиційних фондів є одним з найбільш доступних для широкого кола інвесторів інвестиційних інструментів.

 

Традиційними інвесторами на ринку цінних паперів виступають інвестиційні банки, страхові та інвестиційні компанії, пенсійні фонди, які проводять операції з цінними паперами в обсягах, недоступних окремому приватному інвестору.

 

Пайовий фонд являє собою особливу форму колективних інвестицій, яка передбачає об'єднання майна (коштів) приватних осіб і передачу цього майна в довірче управління професійним менеджерам. Таким чином, інвестори фонду отримують всі переваги традиційного великого інвестора на ринку цінних паперів.

 

Інвестуючи в пайовий фонд, незалежно від суми інвестицій, Ви можете:

отримувати дохід, який може досягати розміру доходів великих інвесторів;

істотно розширити спектр доступних інвестиційних інструментів на ринку цінних паперів, що значно зменшує інвестиційні ризики (диверсифікація портфеля);

користуватися послугами професійної команди з управління активами;

заощадити час і зусилля по оптимізації власних фінансів;

знизити витрати, пов'язані з самим процесом інвестування.

В основу роботи пайового інвестиційного фонду закладено принцип довірчого управління цінними паперами.

 

Це означає, що:

Компанія з управління активами здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів від імені фонду та у Ваших інтересах;

Умови договору довірчого управління визначаються Проспектом емісії фонду;

Ви стаєте власником частки в портфелі фонду пропорційно кількості придбаних Вами цінних паперів;

Проспект емісії фонду розробляється Компанією з управління активами згідно Законодавства України та положень Національної Комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Пайовий інвестиційний фонд може бути відкритим, інтервальним або закритим.

 

Їх основні відмінності полягають в наступному:

 

У відкритому фонді - видача, погашення та обмін сертифікатів відбувається кожного робочого дня. Вартість сертифіката розраховується щодня.

 

В інтервальному фонді - видача, погашення та обмін інвестиційних сертифікатів відбувається періодично протягом певного часу, зазначеного в проспекті емісії фонду. Вартість інвестиційного сертифіката розраховується щомісяця.

 

У закритому фонді - видача цінних паперів здійснюється при формуванні фонду. Надалі видача і погашення цінних паперів можливі при рішень загальних зборів учасників.

 

Наші фонди

Альтернативний фонд

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» недиверсифікованого виду закритого типу

Фонд будівництва

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК –ФОНД БУДІВНИЦТВА» недиверсифікованого виду закритого типу

Преміум фонд

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК – ПРЕМІУМ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу

Курси НБУ на сьогодні

Курсы НБУ на сегодня

.