1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

АІК-ПРЕМІУМ ФОНД

Код ЄДРІСІ - 2331187.
 
Код ISIN - UA4000053656
 
Інвестиційний фонд - пайовий.
 
Тип фонду - закритий.
 
Вид фонду - недиверсифікований, венчурний.
 
Термін діяльності - 20 років.
 
Вид цінних паперів - інвестиційний сертифікат.
 
Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів - приватне.
 
Загальна сума - 500 000 000 гривень.
 
Номінальна вартість - 100 гривень.
 
Форма існування - Бездокументарна.
 
Іменних інвестиційних сертифікатів - 5 000 000 штук.
 
Українська Біржа: IFPRFD.
 
Перспектива: IFPRFD.
 
 

Перелік осіб які обслуговують фонд

 
Відомості про депозитарій:
 
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
 
Місцезнаходження: г. Киев, 04071, ул. Нижний Вал, 17/8
 
Відомості про зберігача:
 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест»
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25270172.
 
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.119, оф.5.
 
Ліценція видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року – необмежений.
 
Відомості про аудитора (аудиторську фірму):
 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “РАДА Лтд ”.
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20071290
 
Місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47
 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 1575 від з 18.05.2001 року

Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України за № 0666, рішення Аудиторської палати України №338/3 дата 26.01.2017 року

 
 
Відомості про незалежного оцінювача майна:
 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Феодал».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ‎33343937.
Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30 
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строком дії “09” червня 2017 р до “09” червня 2020 р.
 
Відомості про компанію з управління активами:
 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив – Інвест»
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35895829
 
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А
 
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 263138, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.06.2013р., строком дії з 21.06.2013 р.- необмежений
 

 

 

Наші фонди

Альтернативний фонд

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» недиверсифікованого виду закритого типу

Фонд будівництва

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК –ФОНД БУДІВНИЦТВА» недиверсифікованого виду закритого типу

Преміум фонд

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «АІК – ПРЕМІУМ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу

Курси НБУ на сьогодні

Курсы НБУ на сегодня

.